Tips til håndtering

Tips til håndtering af dit maleri.
Passer du godt på dit maleri vil kunne holde igennem generationer!
  • Undgå at hænge maleriet i et fugtigt rum med dårlig udluftning. Eks. Kælder, loft, badeværelse.
  • Undgå direkte sollys, da det over tid kan miste farve og glans.
  • Undgå at hænge maleriet over en radiator pga. varmen og den høje temperatur det vil blive udsat for.
  • Undgå at røre ved maleriet - Undgå at tørre det over med en våd klud / Brug af rengøringsmidler.
  • Monterer maleriet i en ramme for at undgå skader på sider og hjørner, samt for at undgå at maleriet vrider sig og bliver skæv over tid.

 

Tips til håndtering af dit kunstprint eller portræt på papir
  • Åben pakken forsigtigt, da et kunstprint og portræt er et delikat papir.
  • Kom dit kunstprint eller portræt i en ramme med det samme du modtager det, for at undgå at det tager skade. 
  • Hav rene fingre evt. Brug engangshandsker når du rører ved printet for at undgå fedtfinger.
  • Undgå at hænge det i et fugtigt rum med dårlig udluftning. Eks. Kælder, loft, badeværelse. / undgå at det hænger i direkte sollys.